PASAKOS

ANKSTYVOJOJE KALBOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJOJEMETODINĖS REKOMENDACIJOS:

1. Pasaka turi būti neilga;

2. Pasakoje veikia vaikams gerai pažįstami veikėjai;

3. Pasakų aplinka turi būti artima vaikų turimai patirčiai;

4. Veikėjų išgyvenamos situacijos turi skatinti teigiamas vaikų emocijas;

5. Pasaka turi apimti visas 5 numatytas lavinti sritis (artikuliacinį aparatą, smulkiąją motoriką, girdimąjį suvokimą, kalbinį kvėpavimą ir impresyviąją bei ekspresyviąją kalbą).

VEIKLOS PLANAS SAVAITĖMIS (rekomendacijos)

Datas, pasakas galima keisti savo nuožiūra, pagal galimybes, atsižvelgiant į vaikų amžių.

GIRINUKAS

Data: 1-2 savaitės (pvz. 02-06; 09 -13)

Artikuliacija:

1. Nuleisti žemyn ir vėl pakelti apatinį žandikaulį (išsižioti ir vėl užsičiaupti);

2. Padaroma „šypsena“ (lūpos tempiamos į šalis);

3. Platus liežuvis laisvai guli pravertoje burnoje;

Kalbinis kvėpavimas:

1. Įkvėpti pro nosį, trumpam sulaikyti orą ir vėl iškvėpti pro nosį.

2. „Siunčiame linkėjimus“ - ištiesti priešais save dešinę ranką ir pūsti nuo delno linkėjimą draugui, pakartoti pratimą su kaire ranka.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

Smulkioji motorika:

1. Labirintų ir punktyrinių linijų apvedžiojimas.

2. Plojimas rankomis.

3. Pratimai rankų pirštams.

VABALŲ PASAKA

Data:

Artikuliacija:

1. Nuleisti žemyn ir vėl pakelti apatinį žandikaulį (išsižioti ir vėl užsičiaupti);

2. Padaroma „šypsena“(lūpos tempiamos į šalis);

3. Platus liežuvis laisvai guli pravertoje burnoje;

Kalbinis kvėpavimas:

1. Įkvėpti pro nosį, trumpam sulaikyti orą ir vėl iškvėpti pro nosį.

2. „Siunčiame linkėjimus“ - ištiesti priešais save dešinę ranką ir pūsti nuo delno linkėjimą draugui, pakartoti pratimą su kaire ranka.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Bandymas pakartoti girdėtą garsą.

Smulkioji motorika:

1. Vertikalių, horizontalių linijų braukymas, objektų spalvinimas.

2. Plojimas rankomis.

3. Pratimai rankų pirštams.

NENORIUKAI

Data:

Artikuliacija:

1. Slankioti į šonus apatinį žandikaulį (į kairę ir į dešinę);

2. Lūpos atkišamos į priekį – padaroma „dūdelė“;

3. Platus liežuvis laisvai guli ant apatinės lūpos.

Kalbinis kvėpavimas:

1. Ritmingai įkvėpti pro nosį ir iškvėpti pro burną.

2. Pučiu šiltą orą“- kojos pečių plotyje, rankos nuleistos. Įkvėpti pro nosį, po to iškvėpiant pro burną, lūpos o forma, pūsti šiltą orą į delną. Išpučiamas gilus krūtininis šiltas oras.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Bandymas pakartoti girdėtą garsą.

Smulkioji motorika:

1. Kirpimo įgūdžių formavimas (tiesia ir vingiuota linija).

2. Plojimas rankomis.

3. Pratimai rankų pirštams.

ŽVĖRIŲ UŽGAVĖNĖS

Data:

Artikuliacija:

1. Slankioti į šonus apatinį žandikaulį (į kairę ir į dešinę);

2. Lūpos atkišamos į priekį – padaroma „dūdelė“;

3. Platus liežuvis laisvai guli ant apatinės lūpos

Kalbinis kvėpavimas:

1. Ritmingai įkvėpti pro nosį ir iškvėpti pro burną.

2. Pučiu šiltą orą“- kojos pečių plotyje, rankos nuleistos. Įkvėpti pro nosį, po to iškvėpiant pro burną, lūpos o forma, pūsti šiltą orą į delną. Išpučiamas gilus krūtininis šiltas oras.

3. Tyliai ir garsiai dainuoti nurodytą balsę.

Girdimasis dėmesys

1. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

Smulkioji motorika:

1. Kirpimo įgūdžių formavimas (tiesia ir vingiuota linija).

2. Plojimas rankomis.

3. Pratimai rankų pirštams.

VILKO PAVASARIS

Data:

Artikuliacija:

1. Apatinio žandikaulio stūmimas pirmyn ir atgal (lūpa paslepiama su žandikauliu ar atkišama į priekį).

2. Pakaitomis lūpos tempiamos į šonus ar atkišamos į priekį (padaroma tai „šypsena“, tai „dūdelė“);

3. Iškišamas smailus liežuvis „Adata“;

Kalbinis kvėpavimas:

1. Staigiai įkvėpti pro nosį, trumpam sulaikyti orą ir lėtai iškvėpti pro burną.

2. „Vėjas“ - vaikai tupi prie stalų vienas priešais kitą. Viduryje stalo sulamdytas popieriaus lapas, kamuoliukas. Vaikai stengiasi nupūsti popierinį kamuoliuką į priešininko pusę, stengiantis taisyklingai kvėpuoti

3. Tyliai ir garsiai dainuoti nurodytą balsę.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

2. Bandymas pakartoti girdėtą garsą.

Smulkioji motorika:

1. Daiktų ir objektų dėjimas į dėžutę.

2. Beldimas pieštuku ar rankomis į kokį nors daiktą.

3. Pratimai rankų pirštams.

RAGANAITĖ

Data:

Artikuliacija:

1. Apatinio žandikaulio stūmimas pirmyn ir atgal (lūpa paslepiama su žandikauliu ar atkišama į priekį).

2. Pakaitomis lūpos tempiamos į šonus ir atkišamos į priekį (padaroma tai „šypsena“, tai „dūdelė“);

3. Iškišamas smailus liežuvis „Adata“.

Kalbinis kvėpavimas:

1. Staigiai įkvėpti pro nosį, trumpam sulaikyti orą ir lėtai iškvėpti pro burną.

2. „Vėjas“ - vaikai tupi prie stalų vienas priešais kitą. Viduryje stalo sulamdytas popieriaus lapas, kamuoliukas. Vaikai stengiasi nupūsti popierinį kamuoliuką į priešininko pusę, stengiantis taisyklingai kvėpuoti

3. Nurodytą balsę dainuoti garsėjančiai bei tylėjančiai.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

Smulkioji motorika

1. Piramidžių statymas didėjančia ir mažėjančia seka.

2. Beldimas pieštuku ar rankomis į kokį nors daiktą.

3. Pratimai rankų pirštams.

LAIVELIS

Data:

Artikuliacija:

1. Lengvai pakramtyti sučiauptomis lūpomis.

2. Apatinė lūpa uždengia viršutinę.

3. Liežuvis įtraukiamas į burnos vidų.

Kalbinis kvėpavimas:

1. Dešinės rankos nykščiu užspausti dešinę nosies šnervę, lėtai įkvėpti pro kairiąją, tuomet kairės rankos smiliumi užspausti kairiąją nosies šnervę ir paleidus nykštį nuo dešinės lėtai iškvėpti pro dešiniąją šnervę.

2. Pūtimas į vandenyje plaukiojančius laivelius.

3. Nurodytą balsę dainuoti garsėjančiai bei tylėjančiai.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

Smulkioji motorika:

1. Daiktų ir objektų rūšiavimas, mozaikų dėjimas.

2. Beldimas pieštuku ar rankomis į kokį nors daiktą.

3. Pratimai rankų pirštams.

EŽIUKAS IR KREGŽDUTĖ

Data:

Artikuliacija:

1. Lengvai pakramtyti sučiauptomis lūpomis.

2. Apatinė lūpa uždengia viršutinę.

3. Liežuvis įtraukiamas į burnos vidų.

Kalbinis kvėpavimas:

1. Dešinės rankos nykščiu užspausti dešinę nosies šnervę, lėtai įkvėpti pro kairiąją, tuomet kairės rankos smiliumi užspausti kairiąją nosies šnervę ir paleidus nykštį nuo dešinės lėtai iškvėpti pro dešiniąją šnervę.

2. Muilo burbulų pūtimas.

3. Nurodytą balsę dainuoti garsėjančiai bei tylėjančiai.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

2. Bandymas pakartoti girdėtą garsą.

Smulkioji motorika:

1. Smulkių detalių rinkimas į skirtingo dydžio dėžutes.

2. Beldimas pieštuku ar rankomis į kokį nors daiktą.

3. Pratimai rankų pirštams.

MAMYTĖ

Data:

Artikuliacija:

1. Žiovauti.

2. Viršutinė lūpa uždengia apatinę.

3. Liežuvio galiuku pakaitomis liečiami dešinys ir kairys lūpų kampai – daromas „laikrodukas“.

Kalbinis kvėpavimas:

1. Atsistoti arba atsisėsti ir sukryžiuoti kojas prieš save. Rankas kelti už galvos ant kaklo ir įkvėpti pro nosį, nuleidžiant rankas žemyn – iškvėpti pro burną.

2. Balionų, popierinių maišelių pripūtimas.

3. Nurodytą balsę dainuoti garsėjančiai bei tylėjančiai.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

Smulkioji motorika:

1. Karolių vėrimas.

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Pratimai rankų pirštams.

PLAŠTAKĖS LAIŠKAS

Data:

Artikuliacija:

1. Žiovauti.

2. Viršutinė lūpa uždengia apatinę.

3. Liežuvio galiuku pakaitomis liečiami dešinys ir kairys lūpų kampai - daromas „laikrodukas“.

Kalbinis kvėpavimas:

1. Atsistoti arba atsisėsti ir sukryžiuoti kojas prieš save. Rankas kelti už galvos ant kaklo  ir įkvėpti pro nosį, nuleidžiant rankas žemyn – iškvėpti pro burną.

2. Balionų, popierinių maišelių pripūtimas.

3. Nurodytą balsę dainuoti spyruokliuojančiai (a-a-a-), su pauzėmis.

Girdimasis dėmesys;

1. Nurodyti, kas kurį garsą skleidė.

Smulkioji motorika:

1. Smulkių detalių kaišiojimas į skylutes, varstymas.

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Juostelių rišimas, virvės vijimas.

4. Pratimai rankų pirštams.

KIŠKIS IR KURMIS

Data:

Artikuliacija:

1. Žiovauti, parėmus smakrą ranka.

2. Pakaitomis uždengiama tai viršutinė tai apatinė lūpa.

3. Liežuvio galiuku bandoma siekti nosis ir smakras – liežuvis lenkiamas aukštyn – žemyn.

Kalbinis kvėpavimas:

1.  „Saulė delnuose“ - atsistoti arba atsisėsti ir sukryžiuoti prieš save kojas. Keliant rankas aukštyn per šonus įkvėpti pro nosį. Po to iškvėpti pro burną ir nuleisti rankas.

 2. Žvakės užpūtimas.

 3. Nurodytą balsę dainuoti spyruokliuojančiai (a-a-a-), su pauzėmis.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kas kurį garsą skleidė.

2. Bandymas girdėtą garsą pakartoti.

Smulkioji motorika:

1. Sagų užsegimas ir atsegimas, užtrauktuko traukymas.

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Juostelių rišimas, virvių vijimas.

3. Pratimai rankų pirštams.

MIŠKO TVARKYTOJAI

Data:

Artikuliacija:

1. Žiovauti, parėmus smakrą ranka.

2. Pakaitomis uždengiama tai viršutinė tai apatinė lūpa.

3. Liežuvio galiuku bandoma siekti nosis ir smakras – liežuvis lenkiamas aukštyn – žemyn.

Kalbinis kvėpavimas:

1. „Saulė delnuose“ - atsistoti arba atsisėsti ir sukryžiuoti prieš save kojas. Keliant rankas aukštyn per šonus įkvėpti pro nosį. Po to iškvėpti pro burną ir nuleisti rankas.

2. Žvakės užpūtimas.

3. Nurodytą balsę dainuoti spyruokliuojančiai (a-a-a-), su pauzėmis.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kas kurį garsą skleidė.

2. Bandymas girdėtą garsą pakartoti.

3.  Bandymas nurodyti, kur dar galima girdėti tokius garsus.

Smulkioji motorika:

1. Lipdymas iš vaško, molio, tešlos.

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Pratimai rankų pirštams.

VARLĖ PASIPŪTĖLĖ

Data:

Artikuliacija:

1. Kaukšėti dantimis – nuleisti ir pakelti apatinį žandikaulį kaukštelint dantimis.

2. Lūpos suspaudžiamos į ratuką ir bandomos sukti ratu.

3. Liežuvio galiuku braukti per viršutinius ir apatinius dantis („ratukas“)‘.

Kalbinis kvėpavimas:

1. „Liūto poza“- atsistoti arba atsiklaupti, atsisėsti ant kojų, rankas ištiesti priešais save. Įkvėpiant traukti į save rankas, o iškvėpiant išplėsti akis ir iškišti liežuvį.

 2. Popierinių skiautelių nupūtimas nuo stalo.

 3. Nurodytą balsę dainuoti spyruokliuojančiai (a-a-a-), su pauzėmis.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

4. Nurodyti, kas kurį garsą skleidė.

Smulkioji motorika:

1. Buities darbų atlikimas (dulkių šluostymas, skalbimas, valymas).

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Pratimai rankų pirštams.

LIŪDNOJI SRAIGĖ

Data:

Artikuliacija:

1. Kaukšėti dantimis – nuleisti ir pakelti apatinį žandikaulį kaukštelint dantimis.

2. Lūpos suspaudžiamos į ratuką ir bandomos sukti ratu.

3. Liežuvio galiuku braukti per viršutinius ir apatinius dantis („ratukas“)‘

Kalbinis kvėpavimas:

1.  „Liūto poza“- atsistoti arba atsiklaupti, atsisėsti ant kojų, rankas ištiesti priešais save. Įkvėpiant traukti į save rankas, o iškvėpiant išplėsti akis ir iškišti liežuvį.

 2. Popierinių skiautelių nupūtimas nuo stalo.

 3. Nurodytą balsę dainuoti spyruokliuojančiai (a-a-a-), su pauzėmis.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

Smulkioji motorika:

1. Smulkių detalių rinkimas į skirtingo dydžio dėžutes.

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Tinklo nėrimas, virvelių pynimas.

4. Pratimai rankų pirštams.

RUDUO MIŠKE

Data:

Artikuliacija:

1. Judinti apatinį žandikaulį į kairę ir dešinę puses.

2. Tyliai papsėti lūpomis.

3. Liežuvio galiuku braukoma per gomurį - „dažytojas“.

Kalbinis kvėpavimas:

1. „Karatė“ - atsistoti viena koja ir ranka į priekį. Įkvėpiant ranką pritraukti prie savęs, o iškvėpiant staigiai stumti orą ir truputį pritūpti. Tą patį kartoti kita koja ir ranka.

 2. Pūtimas į vamzdelį, įstatytą į stiklinę su vandeniu.

 3. Nurodytą balsę dainuoti spyruokliuojančiai (a-a-a-), su pauzėmis.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

Smulkioji motorika:

1. Audimas, siuvimas, nėrimas (voratinklio nėrimas, siūlų kamuolio vyniojimas).

2. Belsti kiekvienos rankos pirštų pagalvėlėmis į stalą.

3. Pratimai rankų pirštams.

VILKO GIMTADIENIS

Data:

Artikuliacija:

1. Judinti apatinį žandikaulį į kairę ir dešinę puses.

2. Tyliai papsėti lūpomis.

3. Liežuvio galiuku braukoma per gomurį - „dažytojas“.

Kalbinis kvėpavimas:

1.  „Karatė“ - atsistoti viena koja ir ranka į priekį. Įkvėpiant ranką pritraukti prie savęs, o iškvėpiant staigiai stumti orą ir truputį pritūpti. Tą patį kartoti kita koja ir ranka.

2.  Pūtimas į vamzdelį, įstatytą į stiklinę su vandeniu.

3. Nurodytą balsę dainuoti garsėjančiai bei tylėjančiai.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

Smulkioji motorika:

1. Lipdymas iš vaško, molio, tešlos.

2. Belsti kiekvienos rankos pirštų pagalvėlėmis į stalą.

IŠDYKĖLIS PELIUKAS

Data:

Artikuliacija:

1. Apatinio žandikaulio stūmimas pirmyn ir atgal (lūpa paslepiama su žandikauliu ar atkišama į priekį).

2. Vibruoti lūpomis.

3. Liežuviu pliaukšima burnoje – „arkliukas“.      

Kalbinis kvėpavimas:

1. Atsistoti arba atsisėsti ir sukryžiuoti kojas prieš save. Rankas kelti už galvos ant kaklo  ir įkvėpti pro nosį,  nuleidžiant rankas žemyn – iškvėpti pro burną.

2. Pūtimas į kaspinėlius ir juosteles, pririštas ant ištemptos virvutės.

3. Nurodytą balsę dainuoti garsėjančiai bei tylėjančiai.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

Smulkioji motorika:

1. Vertikalių, horizontalių linijų braukymas, objektų spalvinimas.

2. Pratimai rankų pirštams.

VAIDUOKLIUKAS TYLENIS

Data:

Artikuliacija:

1. Apatinio žandikaulio stūmimas pirmyn ir atgal (lūpa paslepiama su žandikauliu ar atkišama į priekį).

2. Vibruoti lūpomis.

3. Liežuviu pliaukšima burnoje – „arkliukas“.      

Kalbinis kvėpavimas:

1. Pūtimas į kaspinėlius ir juosteles, pririštas ant ištemptos virvutės.

2. Žvakės užpūtimas.

3. Pakartoti nurodytą ritmą.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

Smulkioji motorika:

1. Smulkių detalių kaišiojimas į skylutes, varstymas.

2. Belsti kiekvienos rankos pirštų pagalvėlėmis į stalą.

3. Pratimai rankų pirštams.

VERUTĖS LĖLĖS

Data:

Artikuliacija:

1. Įtraukti skruostus.

2. Pakaitomis padaroma tai „šypsena“, tai „dūdelė“.

3. Liežuviu pliaukšima burnoje – „arkliukas“.      

Kalbinis kvėpavimas:

1. „Saulė delnuose“ - atsistoti arba atsisėsti ir sukryžiuoti prieš save kojas. Keliant rankas aukštyn per šonus įkvėpti pro nosį. Po to iškvėpti pro burną ir nuleisti rankas.

2. Pūtimas į vandenyje plaukiojančius laivelius.

3. Pakartoti nurodytą ritmą.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

Smulkioji motorika:

1. Audimas, siuvimas, nėrimas (voratinklio nėrimas, siūlų kamuolio vyniojimas).

2. Belsti kiekvienos rankos pirštų pagalvėlėmis į stalą.

3. Pratimai rankų pirštams.

LIŪDNASIS DRAKONAS

Data:

Artikuliacija:

1. Įtraukti skruostus.

2. Pakaitomis padaroma tai „šypsena“, tai „dūdelė“.

3. Liežuviu pliaukšima burnoje – „arkliukas“.      

Kalbinis kvėpavimas:

1. Pūtimas į vandenyje plaukiojančius laivelius.

2. Švilpynių ir dūdelių pūtimas.

3. Pakartoti nurodytą ritmą.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

4. Nurodyti, kas kurį garsą skleidė.

Smulkioji motorika:

1. Kirpimo įgūdžių formavimas (tiesia ir vingiuota linija).

2. Traukiamos juostelės ar kamuolio gaudymas.

3. Pratimai rankų pirštams.

PĖDOS SNIEGE

Data:

Artikuliacija:

1. Išpūsti skruostus.

2. Pakaitomis uždengiama tai viršutinė tai apatinė lūpa.

3. Pakelti ir pabandyti liežuvį palaikyti viršuje prispaustą prie gomurio „Grybas“.     

Kalbinis kvėpavimas:

1. Ritmingai įkvėpti pro nosį ir iškvėpti pro burną.

2. Švilpynių ir dūdelių pūtimas.

3. Pakartoti nurodytą ritmą.

Girdimasis dėmesys:

1. Nurodyti, kuris daiktas skambėjo.

2. Nurodyti, kurioje pusėje skambėjo garsas.

3. Nurodyti, kas skambėjo tyliai, kas garsiai.

4. Nurodyti, kas kurį garsą skleidė.

Smulkioji motorika:

1. Kirpimo įgūdžių formavimas (tiesia ir vingiuota linija).

2. Belsti kiekvienos rankos pirštų pagalvėlėmis į stalą.

3. Pratimai rankų pirštams.